Who Will Win the MVC?

October 14th, 2007
Bradley (22-13, 10-8)
14% (69 votes)
Creighton (22-11, 13-5)
13% (62 votes)
Missouri State (22-11, 12-6)
4% (21 votes)
Southern Illinois (29-7, 15-3)
52% (250 votes)
Other (Illinois St, UNI, WSU, etc)
16% (75 votes)
Total votes: 477