Who is the Best Mid-Major Player?

November 4th, 2006
Morris Almond - Rice
4% (31 votes)
Bryant Dunston - Fordham
7% (54 votes)
Nick Fazekas - Nevada
26% (191 votes)
Nate Funk - Creighton
36% (260 votes)
Brandon Heath - San Diego St
2% (12 votes)
Courtney Lee - WKU
3% (22 votes)
Blake Schilb - Loyola Chi
5% (38 votes)
Jason Smith - Colorado St
1% (8 votes)
Loren Stokes - Hofstra
7% (54 votes)
Rodney Stuckey - EWU
8% (62 votes)
Total votes: 732